Λογοθεραπεία για Ενήλικες

Φωνοθεραπεία

Φωνοθεραπεία

Φωνοθεραπεία χρειάζεται οποιοσδήποτε παρουσιάζει μια διαταραχή της φώνησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα στη φωνή είναι απαραίτητο να γίνει μία εξέταση ΩΡΛ. Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει ενδοσκόπηση με σύγχρονη μέθοδο δηλαδη ενδοσκόπιο που διαθέτει μικροκάμερα ώστε η εικόνα των φωνητικών πτυχών να παρουσιάζεται σε οθόνη. Με αυτόν τον τροπο έχουμε μια ασφαλή διάγνωση.

Σε πάρα πολλές  περιπτώσεις μια φωνητική διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί με φωνοθεραπεία. Η φωνοθεραπεία είναι ειδικός κλάδος της επιστήμης της λογοθεραπείας. Ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών της φώνησης. Απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την ανατομία της φώνησης, τις διαταραχές της φώνησης, τη διάγνωση της δυσφωνίας, τις σύγχρονες και διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και πρακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο σχετικό ιστότοπο: www.fonotherapeia.gr

Άρθρωση

Άρθρωση

Αρκετές φορές κάποια δυσκολία στην άρθρωση βλέπουμε να παραμένει στην ενήλικη ζωή συνήθως γιατί κάποιος δεν γνωρίζει ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η δυσκολία στην άρθρωση ενοχλεί ακουστικά και μπορεί να δυσκολεύει κάποιον στην επαγγελματική του ζωή. Οι δυσκολίες στη άρθρωση μπορούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να διορθωθούν.

Νευρολογικές διαταραχές

Νευρολογικές Διαταραχές

Στους ενηλίκους διάφορες νευρολογικές διαταραχές όπως  το Πάρκινσον, η σκλήρυνση κατά πλάκας, τα εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες μπορεί επιφέρουν δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία.

Όταν υπάρχει δυσκολία με την καθαρότητα της ομιλίας λέμε ότι ο ασθενής παρουσιάζει δυσαρθρία. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν πιο γενικευμένες δυσκολίες στην κατανόηση και στην παραγωγή του λόγου και τότε λέμε ότι ο ασθενής παρουσιάζει αφασία.Μπορεί επίσης  να επηρεάζονται οι γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η επεξεργασία πληροφοριών κα.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί βοηθήσει στην αποκατάσταση των λειτουργιών. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να βοηθήσει εξαρτάται από τη σοβαρότητα της περίπτωσης,  το ιστορικό και τη συνεργασία του ασθενούς.

Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα

Η επίκτητη βαρηκοΐα στην ενήλικη ζωή αντιμετωπίζεται κάποιες φορές με την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ενήλικος είναι μεταγλωσσικός δηλαδή χρησιμοποιεί κανονικά το λόγο ωστόσο λόγω του εμφυτεύματος δέχεται με διαφορετικό τροπο τα ακουστικά σήματα.

Το κατάλληλο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα εκπαιδεύει το ενήλικο να αναγνωρίζει  και να ερμηνεύει τα ακουστικά σήματα ώστε να κατανοεί τους ήχους και την ομιλία.