Έρευνα: Τα δραστήρια αγόρια έχουν καλύτερες αναγνωστικές δεξιότητες

Μία νέα έρευνα συμπεραίνει ότι τα νεαρά αγόρια που είναι δραστήρια έχουν καλύτερες δεξιότητες στην ανάγνωση σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που κάνουν καθιστική ζωή. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας βρήκαν συσχετισμό ανάμεσα στο χρόνο που αγόρια της Α’ δημοτικού αφιερώνουν σε φυσικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους την ανάγνωση μέσα στα δύο επόμενα σχολικά χρόνια. Ο αυξημένος χρόνος σε καθιστικές δραστηριότητες συσχετίστηκε με χαμηλότερη επίδοση στα μαθηματικά.
Συγκεκριμένα η έρευνα λέει: «Βρήκαμε ότι χαμηλότερα επίπεδα μέτριας προς  έντονης δραστηριότητας, υψηλή επίπεδα καθιστικής ζωής και ειδικά ο συνδυασμός τους συσχετίζονται με πιο φτωχές αναγνωστικές δεξιότητες στα αγόρια».

Ωστόσο όπως σχολιάζουν οι συγγραφείς της μελέτης υπό την επίβλεψη του Δρ. Eero A. Haapala, δεν βρέθηκε να ισχύει το ίδιο για τα κορίτσια. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Journal of Science and Medicine in Sport.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τη «μέτρια προς έντονη φυσική δραστηριότητα» (σε αντίθεση με την ήπια φυσική δραστηριότητα) και το χρόνο καθιστικής ζωής χρησιμοποιώντας μετρήσεις μεταβολικού ρυθμού σε 89 αγόρια και 69 κορίτσια ηλικίας 6-8 ετών . Οι μετρήσεις έγιναν με χρήση συνδυαστικού αισθητήρα καρδιακού ρυθμού και κίνησης – τον οποίο τα παιδιά φορούσαν διαρκώς για τουλάχιστον τέσσερις ώρες την ημέρα- και με μετρήσεις σωματικού λίπους. Αξιολόγησαν τις αναγνωστικές και μαθηματικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας σταθμισμένα τεστ .