Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και την αποκατάσταση των δυσκολιών επικοινωνίας και λόγου, προφορικού και γραπτού.

Στο χώρο μας παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά πρότυπα και πρωτόκολλα.  Οι διαγνωστικές διαδικασίες και οι θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθούμε προέρχονται από τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκές χώρες και την Αυστραλία. Χρησιμοποιούμε  επίσης διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) που έχουν σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό.  Καταρτίζουμε εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα με στόχο να καλυφθούν οι  ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού ή ενηλίκου. Βασιζόμαστε στην πολυετή εμπειρία,  την εξειδικευμένη γνώση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Η Διάγνωση

Η διαγνωστική διαδικασία, η λογοθεραπευτική εκτίμηση βασίζεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα από τη διεθνή έρευνα και κλινική πρακτική. Αποτελείται από τη λήψη ιστορικού, τις σταθμισμένες δοκιμασίες και την κλινική εκτίμηση. Η διαγνωστική διαδικασία είναι πολύ σημαντική διότι:

 • Αξιολογεί αναλυτικά όλους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης ή των γλωσσικών δεξιοτήτων αν πρόκειται για ενήλικο.
 • Εντοπίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία.
 • Παρέχει διάγνωση και πρόγνωση.
 • Εντοπίζει αν χρειάζεται παραπομπή για εκτίμηση και από άλλη ειδικότητα.
 • Προσδιορίζει αν χρειάζεται πρόγραμμα παρέμβασης.
 • Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος παρέμβασης.

Η Θεραπεία

Συχνά υπάρχει η παρανόηση ότι η λογοθεραπεία ασχολείται με τη «διόρθωση» της εκφοράς των συμφώνων. Στην πραγματικότητα το επιστημονικό πεδίο της λογοθεραπείας αφορά ένα μεγάλο εύρος πεδίων σχετικών με την επικοινωνία και τις γνωστικές δεξιότητες. Η θεραπεία που ακολουθείται σε κάθε πεδίο είναι εξειδικευμένη για αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες αντιμετώπισης και αυτές υποστηρίζονται από συγκεκριμένες κλινικές μελέτες, διεθνή βιβλιογραφία, διεθνή συνέδρια και κύκλους σεμιναρίων.

 • Δυσκολίες στη ροή της ομιλίας όπως ο τραυλισμός.
 • Δυσκολίες σχετικές με τη γραφή και ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση κειμένου.
 • Δομικές δυσκολίες όπως στη σύνθεση προτάσεων με βάση τους συντακτικούς, γραμματικούς και σημασιολογικούς (νοήματα των λέξεων) κανόνες.
 • Δυσκολίες στην χρήση των επικοινωνιακών κανόνων με τους συνομιλητές ( πραγματολογία).
 • Δυσκολίες στη φώνηση πχ. Προβλήματα στις φωνητικές χορδές.
 • Γνωστικές δυσκολίες πχ προσοχή, μνήμη, εκτέλεση οδηγιών.
 • Δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό που αφορά την ομιλία πχ απραξία.